O szkole

Shen Long Wushu Team

TRENER:

mgr Mariusz Szewczyk 5 Duan

TEAM LEADER:

  • Stefan Jeute 2 Duan Wushu, instr. PZWS

LISTA OSÓB STARTUJĄCYCH W REPREZENTACJI “SHEN LONG” Warszawa

1.  Stefan Jeute, 2 Duan Wushu, nauczyciel

2.  Lidia Bacińska 3 Duan Taiji, nauczyciel

3. Alicja Szewczyk, 3 Duan Taiji, nauczyciel

4.  Grażyna Białousz

5.  Jagoda Sieradzan, 2 Duan Taiji, nauczyciel

6.  Anna Gacparska, 2 Duan Taiji, nauczyciel

7. Patrycja Justyńska 2 Duan (Szczecin)  nauczyciel

—————————————————————————————————

STOPNIE POLSKIEGO ZWIĄZKU WUSHU

-”UCZNIOWSKIE”
1.  Katarzyna Popiel            3Ji 6/U/03
2.  Anna Klepuszewska      4Ji 7/U/03
3.  Beata Ciuruś                     3Ji 8/U/03
4.  Franek Jaszuński      3Ji 251/U/03
5.  Bacińska Lidia          4Ji 261/U/03; L.Z.-nr.13.2003/04/06
6.  Macios Anna            4Ji 262/U/03
7.  Elżbieta Heidrich    3Ji 293/U/03
8.  Joanna Szulca        3Ji 294/U/03
9.  Patrycja Justyńska   6Ji 295/U/03, 3Ji 49/U/05
10. Piotr Sawrymowicz    6Ji 298/U/03
11. Beata Sawrymowicz    8Ji 299/U/03
12. Markiewicz Agnieszka 3Ji 50/U/05
13. Janusz Knyziak       8Ji 80/U/09
14. Kobylnik Agata (Sz)  8Ji 55/U/2010
15. Machnowska Dorota    8Ji 56/U/2010
16. Torbe Ewa    (Sz)    8Ji 57/U/2010
17. Białousz Grażyna     8Ji 68/U/2010; L.Z.-nr
18. Bloch Darek (Sz)     8Ji 59/U/2010
19. Jakubik Grażyna      8Ji 60/U/2010
20. Stefan Jeute         8Ji 61/U/2010
-”ASYSTENCKIE”
1. Mariusz Szewczyk      1Ji 1/A/03
2. Alicja Szewczyk       2Ji 16/A/03
3. Michał Panasiewicz    2Ji 67/A/03
4. Beata Ciuruś          2Ji 08/A/05
5. Patrycja Justyńska    2Ji 09/A/05
6. Popiel Katarzyna      2Ji 11/A/05

LICENCJE SĘDZIOWSKIE III STOPNIA

0. Mariusz Szewczyk   11/00
1. Katarzyna Popiel   76-III-02
2. Franek Jaszuński   77-III-03
3. Elżbieta Heidrich  81-III-02
4. Białousz Grażyna  114-III-05
5. Beata Ciuruś      126-III-05
6. Alicja Szewczyk    69-III-02
7. Joanna Szulca      75-III-0

8. Patrycja Justyńska

LICENCJE SĘDZIOWSKIE II STOPNIA

1. Mariusz Szewczyk   37-II-03
2. Elżbieta Heidrich 49-II-05
3. Joanna Szulca      39/II/03

LICENCJE SĘDZIOWSKIE I STOPNIA

1. Joanna Szulca      20/I/05