Tai Chi

Egzaminy “Ji” i “Duan”

Na tej stronie dowiesz się o zakresie wymagań jakie musisz spełnić, żeby zdać egzaminy na państwowe stopnie  zaawansowania Wushu.
Wydawane są one przez

 • Polski Związek Wushu.
 • Polską Akademie Wushu “Nan Bei Shen Long”.
 • Polskie Stowarzyszenie Wushu “Shen Long”

Po zdanym egzaminie, otrzymasz dyplom państwowy PZWS i Polskiej Akademii Wushu uprawniający do np.startowania na zawodach, uczestniczeniu w szkoleniu na sędziego, dopuszczeniu do kursu instruktorskiego.

———————————————————————————————————————————————–

10 Ji po 8/9 miesiącach od rozpoczęcia nauki (min 2x w tyg.)

*bao quan li (pokazać i opisać)
*pozycje: ma bu, kung bu, xi bu
*kroki: rozczesywanie grzywy, omiecenie kolana, wycofanie
*uderzenie pięścią i dłonią (w miejscu )

cena za egzamin:160zł

9 ji po 4 miesiącach od poprzedniego

*pozycje: pu bu, xie bu, pa mam bu
*uderzenia pięścią i dłonią oraz dzióbek
*forma: 8 ruchów (1 ruch zastosowanie)

cena za egzamin: 170zł

8 ji po 5 miesiącach

*pozycje:cha bu, kai bu
*forma: 16 ruchów
*teoria (oddech)

cena za egzamin:180zł

7 ji po 6 miesiącach

*pozycje: du lin bu
*forma: 24 ruchy
*teoria

cena za egzamin: 190zł

6 ji po 7 miesiącach

*pozycje: wszystkie powyższe
*forma:40 Yang, wachlarz 18, 5 kroków ChQ
*teoria

cena za egzamin: 200zł

5 ji po 8 miesiącach

*forma: wachlarz 36, miecz 16, 32 mix
*teoria

cena za egzamin: 210zł

4 ji po 8 miesiącach

*forma: Taiji Wu , miecz 32

cena za egzamin: 220zł

3 ji po 12 miesiącach

*forma: Taiji 42 ręczna, miecz 42
*teoria

cena za egzamin: 230zł

2 ji po 18 miesiącach

*forma: Chen 56, miecz Chen
*teoria

cena za egzamin 240zł

1 ji po 12 miesiącach

*forma: Taili Sun, 48 ręczna, szabla Yang
*teoria

cena za egzamin: 250zł

Podstawowe tematy teoretyczne, potrzebne do zdania egzaminu na wszystkich poziomach.

 • Historia Tai – Chi Quan.
 • Podział na style i formy.
 • Nazwy pozycji.
 • Podstawowe informacje o Akademii i oddziale.
 • Informacje na temat swojego nauczyciela i mistrza.
 • Wushu w Polsce i na świecie (główne organizacje zajmujące się Wushu).

Regulamin zdawania egzaminów:

1. Stopień JI przyznawany jest na podstawie wniosku nauczyciela prowadzącego dany oddział.
2. Egzamin zdawany jest przed Komisją Polskiej Akademii Wushu Nan Bei Shen Long w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Laoshi Mariusza Szewczyka
2. Osoba starająca się o wyższe JI musi spełniać wymogi dotyczące niższych stopni oraz musi wnieść opłatę za każdy stopień.
3. Przy przyznawaniu stopnia JI Komisja bierze po uwagę w szczególności okres ostatniego roku przed przyznaniem danego stopnia.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stopnia JI podejmuje Laoshi Mariusz Szewczyk.
5. Warunkiem otrzymania stopnia JI jest zaliczenie egzaminu technicznego i teoretycznego oraz wniesienie opłaty ustalonej przez PZWushu
6. Osoba może zdawać najwyżej o 2 stopnie JI.
7. Osoba ubiegająca się o stopień JI musi spełniać wymogi, dotyczące danego stylu określone przez wymagania egzaminacyjne
Polskiej Akademii Wushu Nan Bei Shen Long

 • zaangażowanie osoby w treningi,
 • zaangażowanie osoby w życie Akademii
 • postępy w nauce
 • kultura osobista
 • szacunek do innych ćwiczących
 • szacunek do nauczycieli

8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kolejny stopień JI jest upłynięcie czasu wskazanego w wymaganiach.
9. Komisja może dopuścić możliwość zdawania egzaminu poprawkowego.
10.W przypadku wyniku negatywnego za egzamin, zwracane jest 50% jego ceny.