Tai Chi

Qi Gong

QIGONG

Qigong – pojęcie to składa się z dwóch słów źródłowych: Qi oraz Gong. Drugie z nich jest synonimem chińskiego słowa: Kung Fu; oznacza ono: “ENERGIĘ-CZAS”. Termin ten odnosi się do dowolnej umiejętności wymagającej do opanowania dużego wysiłku i długiego czasu. Stąd Qigong oznacza: “dowolny trening lub nauka związana z Qi wymagająca długiego czasu i dużego nakładu sił”. Lecz tu rodzi się pytanie: co to takiego jest Qi? W literaturze spotyka się wiele synonimicznych pojęć, pisze się o Qi. że jest to: energia wewnętrzna, strumień energii, przepływ energii, duch, wola, a także np. suma bliżej nieokreślonych procesów towarzyszących życiu (w słownikach angielsko-chińskich można znaleźć ponad 20 znaczeń).

SŁOWO O  KULTURZE CHINSKIEJ

Najogólniej mówiąc, w Chinach spotykamy się z odmiennym od naszego (tj. europejskiego) sposobem myślenia. Na czym polega to zjawisko? Najlepiej problem ten zobrazuje nam język chiński (język przecież jest “narzędziem” myślenia). W języku tym występują słowa będące równocześnie rzeczownikami i czasownikami (jedno pojęcie opisuje równocześnie byt i proces!). Ma to kolosalne znaczenie dla ogromnej ilości dziedzin ludzkiej działalności tj. logiki, filozofii, nauki. Nie wchodząc w szczegóły, praktycznie uniemożliwia to ścisłe definiowanie pojęć oraz procesów (czy to w sensie klasycznej logiki, czy też poprawności naukowej). Przez te rozważania chcę pokazać niemożność ścisłego powiedzenia czym jest Qi; mówiąc o niej Chińczycy używają analogii lub znaczeniowych opozycji (odnosi się to zresztą do wszelkiego definiowania w tym języku). Analogie te to mogą być np. porównania Qi do wody, pary wodnej itd.; opisując poprzez przeciwieństwo Chińczycy piszą, że Qi nie jest bezruchem itp. Podsumowując, obrazowy język chiński musi operować analogiami stąd koncentruje się on na KONKRECIE. nie ABSTRAKCJI. Jak mówi chińskie przysłowie:” Jeden obraz wart jest stu słów”. Stąd myślę, że istnieje tylko jeden sposób zrozumienia, odkrycia czym jest Qi, jest to wewnętrzne przeżycie.

CHINSKA WIZJA ENERGETYKI SWIATA

Chciałbym następnie podjąć próbę skonstruowania modelu krążenia energii we Wszechświecie (opartego oczywiście na poglądach chińskich). Qi krążącą w świecie, uczeni chińscy dzielą na trzy rodzaje: NIEBIAŃSKĄ QI (TIAN QI), ZIEMSKĄ QI (DI QI) oraz LUDZKĄ QI (ŻEN QI).
1. NIEBIANSKA QI jest to energia, która dociera do naszej planety bezpośrednio z kosmosu. Posiada ona charakterystykę YANG , wchłaniamy ją bezpośrednio z powietrza (np. poprzez oddychanie). Czym jednak jest owa energia, skąd się bierze? Według astrologii chińskiej nasz Układ Słoneczny jest jakby gigantycznym odbiornikiem owej energii. Płynie ona gdzieś z głębi Wszechświata w kierunku centrum naszej galaktyki. Nasz Układ znajduje się na drodze tego strumienia energetycznego, ponieważ mieści się na skraju Galaktyki Drogi Mlecznej. Energia ta. przed dojściem do naszego Układu Słonecznego (Galaktyki) jest kumulowana i “ufizyczniana” (z postaci bardziej subtelnych) przez 9 gwiazd (tj. Polaris, Wegę oraz 7 gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy).Owe 9 gwiazd mają za zadanie “polaryzację” tej energii. Każda z nich nadaje jej inną “częstotliwość”. Dwie skrajne tj. Wega i Polaris (Gwiazda Północna) nadają archetypowe charakterystyki: YANG (POLARIS) oraz YIN (WEGA). [Być może archetypy YANG i YIN nie są wszechobowiązujące, lecz charakteryzują pewne rejony Kosmosu!] . Dochodzący do Układu Słonecznego strumień owej “zmodyfikowanej” Qi przechwytują Planety z naszego układu, jeszcze bardziej kumulując go i “zagęszczając” by ostatecznie przesłać go w kierunku Ziemi. Proces ten zachodzi głównie nad Biegunem Północnym (w ogóle oba bieguny przyjmują gros tej energii z powodu swojego “otwarcia” na Kosmos chodzi m.in. o otwarcie tamże pasów pola magnetycznego Ziemi), ponieważ zwrócony on jest ku krawędzi galaktyki. Po dotarciu do Ziemi owa Niebieska Qi przenika dokładnie każdą cząsteczkę atmosfery ziemskiej i jak już wspomniałem. jest wchłaniana bezpośrednio przez organizm ludzki.
2. ZIEMSKA QI. Ziemia jest uważana za żywy organizm, podobnie jak ludzie, posiada kanały przepływu Qi, miejsca jej koncentracji. Chińczycy posiadają ogromną wiedzę na ten temat i wykorzystują ją w codziennej praktyce (przy budowie domu, jego umeblowaniu ,a nawet lokalizacji grobu). Specjalistami w tych dziedzinach są geomanci (Di Li Shy) lub inaczej specjaliści od Wiatru i Wody (Feng-Shui Shy). Dlaczego wiatr oraz woda? Otóż – jest to bardzo ważne – są to dwie główne formy (materialne) przemieszczania się ziemskiej Qi.
WIATR – rozprasza i nadaje kierunek energii (pisze się o tzw. strzale wiatru – ona to przenosi “wpływy zewnętrzne” np. wilgoć, chłód itd., które to powodują choroby).
WODA – jest koncentracją energii Qi; w ogóle w Chinach występuje fascynacja wodą jako symbolem, np. energii, ducha (para wodna), czy niezwyciężoności (Tai Qi). Generalnie Chińczycy wierzą, że NIEBIAŃSKA i ZIEMSKA QI w sposób determinujący wpływają na ludzką Qi; człowiek, by osiągnąć szczęście w życiu, powinien pozostawać w zgodzie z cyklami przyrody oraz unikać jej negatywnych wpływów. Najlepiej można to osiągnąć poprzez rozwój i wzmacnianie własnej Qi.              …cdn