Tai Chi

STYL WU

Styl Wu to odmiana Taijiquan popularna głównie w Chinach, Hong Kongu, Kanadzie, Anglii, USA – od pewnego czasu także w określonych regionach Polski. Wywodzi się bezpośrednio ze stylu Yang skodyfikowanego w XIX w. przez mistrza Yang Lu Chan`a. Ten z kolei miał trzech synów, z których jeden, nazywający się Yang Ban Hou, był nauczycielem niejakiego Quan You. Quan You przekazał swoją wiedzę między innymi: Wang Mozhai, Chang Yun Ting oraz własnemu potomkowi Wu Jian Quan. Metoda walki przez nich propagowana zwana jest stylem Wu (nie mylić z innym stylem Wu stworzonym przez Wu Yu Hsing`a).
Bazą szkoleniową Wu Taijiquan jest tradycyjna forma 108 sekwencji ruchowych. Jednak można spotkać mistrzów, którzy propagują formy zawierające 81, 89 lub 121 kombinacji – zależy to od sposobu liczenia technik. Po redukcji (do 37) powtarzających się pozycji, w 1953r. powstała skrócona wersja, która zawiera najważniejsze techniki formy tradycyjnej. Stosunkowo niedawno opracowano kolejny wariant składający się z 45 kombinacji. Natomiast International Wu Style Tai Chi Chuan Federation propaguje formy 15, 21, 54 i 108 sekwencji.
Między Yang a Wu istnieją pewne różnice. Wyjaśnię je na przykładach trzech znanych powszechnie technik Taijiquan. Oczywiście tych odmienności w spojrzeniu na sposób wykonania określonych ruchów i rozumienie koncepcji stylu jest więcej.

  1. Pojedynczy bicz.
    W stylu Wu technikę pojedynczy bicz wykonuje się w postawie “Jazdy na Koniu” (chin. Mabu), natomiast w stylu Yang ciężar ciała spoczywa na nodze wysuniętej, co tworzy postawę “Łuku i Strzały” (chin. Gongbu).
  2. Omiatanie kolana i krok naprzód.
    W Yang krok ten charakteryzuje się miękką i głęboką postawą “Łuku i Strzały”. Odmiana tego ruchu w stylu Wu uwypukla skłonność do pochylenia tułowia ku przodowi.
  3. Krok w tył i odrzucenie małpy.
    Analogicznie jak w ruchu opisanym wcześniej w Wu występuje tendencja do pochylenia kręgosłupa, a tym samym wykonania „głębszego” niż w Yang pchnięcia ręką.

Wu Taijiquan wywodzi się z tzw. Małych Postaw Yang i z tego powodu większość jego ruchów jest bardziej zwarta (kompaktowa). Taka konstrukcja technik sprawia, iż są one dość przyjazne dla osób z niepełnosprawnym aparatem ruchowym.